Hillary/Trump efekt na slovenský kultúrno-časopisecký front | Manifest

Hovorí sa o absolútne presnom cielení, špecifických cieľových skupinách, človek s takýmto a takýmto zamestnaním, býva v byte s tým a tým, má od 35 do 37,5 rokov, miluje svoju dlhosrstú perzskú mačku, o 7:21 pije latte, chodí hrávať bedminton, kupuje si špaldový chleba, nosí crocsy s ponožkami a počúva Schuberta. Hovorí sa o bratislavskej kaviarni, o mamičkách s deťmi, o IT-čkároch, o záhradkároch, gameroch a neviem kom ešte. Všetko sa špecifikuje, zoštíhľuje, obrusuje, všetko je stále menšie a menšie. Pôvodne som niekam patril, zrazu nevyhovujem nikomu, zabudlo sa na mňa.


Donald Trump vyhral americké prezidentské voľby z jednoduchého dôvodu...

Nie, inak. Hillary Clintonová si prehrala americké voľby z jednoduchého dôvodu! (začína to vyzerať veľmi jednoducho že?) Bola prehnane špecifická. Myslela na takúto menšinu, na túto skupinu, na tamtú dedinku, na tento strom, na túto poľnú cestu či henten kameň... Cielila svoju kampaň a celú svoju energiu na vybrané a špecifické otázky americkej spoločnosti, nevšímala si nič iné. Venovala toľko pozornosti svojim presne vybratým cieľovým skupinám, že absolútne zabudla na tú primárnu: 

• na všetkýýýých ostatnýýýých ľudí v Spojených štátoch

A keď sa tak teraz spolu zamyslíme a prenesieme tento problém, teraz si vymyslím, napríklad do sféry tlačených časopisov, je to tu úplne rovnaké! Existujú časopisy ponúkajúce zaujímavé a kultúrne čítanie? Iste, a nie jeden. Dostane sa taký časopis reálne k človeku mimo "veľkomesta"? No nedostane, lebo podľa šéfredaktorov, investorov, vedenia a najmä zadávateľov reklamy, taký človek nespadá do ich cieľovej skupiny, a teda pre nich nemá zmysel mu dodať akýkoľvek, hoc aj zaujímavý obsah.


Takže, keď si to tak vezmeme, slovenský kultúrno-časopisecký front mašíruje cestou Hillary Clintonovej a hľadí si len to svoje.

OK! A nech! Dobre! My budeme ich prostistrana, silný protiprúd. My, na ktorých sa tu zabudlo, na ktorých kašlú, lebo netvoríme zisk, my budeme tvoriť to oveľa podstatnejšie - budeme tvoriť jadro slovenskej tlačenej kultúry, budeme tvoriť vnútorný hlas ľudu, ktorý tu bude počuť! Budeme sa ozývať v hlavách čitateľov po celom Slovensku, každý z autorov sa stane veľvyslancom a obroditeľom tvorivosti nás Slovákov a potom sa uvidí, kto tu nespadá do cieľovej skupiny. 

Chceme sa dostať medzi ľudí, medzi všetkých ľudí a ponúknuť im trochu obyčajnej, jednoduchej, nezávislej kultúry oslobodenej od špecifických cieľových skupín.

Áno, bude to ešte trvať a bude to ťažké. No Hillary/Trump efekt bude platiť aj tu a "zabudnutí" sa chytia svojej šance, lebo kultúra nemá patriť len vybraným ľuďom, tá má byť na dosah pre všetkých!

 

P.s. tento článok nijakým spôsobom nehodnotí výsledky prezidentských volieb v Spojených štátoch.